פגישת היכרות ראשונית

ראשית, נתאם פגישה כדי שנוכל ללמוד יותר זה על זה ולהחליט אם אנחנו יכולים לעבוד יחד. היכולת לדעת ולהבין באמת כל אחד מלקוחותינו משמעותה להבין לא רק את היעדים הפיננסיים שלהם אבל מי הם באמת כאנשים כולל הערכים המניעים אותם והחשובים ביותר עבורם.

01/01/2018
 

הגדרת מטרות ויעדים

נאסוף ממך את כל האינפורמציה הנחוצה על מנת לשרטט את מפת הנכסים הנוכחית. נקיים דיון על המטרות וצרכי המשפחה השונים לטווח הקצר, הבינוני והארוך. שלב זה מהווה את הבסיס לבניית תכנית העבודה להשגת היעדים. התכנית תכלול את אסטרטגיית ההשקעות הכוללת (הקצאת נכסים) והתאמתה למטרות והיעדים.

01/02/2018
 

הצגת תכנית פיננסית

במסגרת הצגת התכנית נשוחח על אסטרטגיות מתאימות, כלי השקעה, מוצרים ושירותים. נקבל החלטות ונסכם את תנאי העבודה ביננו.

01/03/2018
 

יישום ההמלצות

ברגע שנקבל את אישורך להתקדם, נתחיל לעבוד. נטמיע ונבצע את ההחלטות שנתקבלו. נעבוד עפ"י צורך בשיתוף עם גופי ההשקעה הטובים ביותר ואנשי מקצוע מומחים, כגון רואה חשבון או עורך הדין וכל זה בפיקוח וליווי מלא. נפעל מטעמך תוך מטרה להשיג את היעדים ולשמור על האינטרסים הכלכליים שלך.

01/04/2018
 

מדידת ההתקדמות

אנחנו נעמוד בקשר עם כל גורם המנהל את נכסי המשפחה. נכסים אלו, בין אם חשבונות השקעה בארץ או בחו"ל, בין אם קרנות השקעה מקומיות או זרות, בין אם מנוהלים על ידי מנהל השקעות ובין על ידי הבנקאי של המשפחה, מפוקחים ומבוקרים על ידנו באופן שוטף תוך כדי ניתוח הסיכונים ובחינה של מדיניות ההשקעות המשפחתית.

01/05/2018