פורטפוליו וולת' מנג'מנט סוכנות לביטוח בע"מ, היא סוכנות ביטוח כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.

בעלי הרישיון בחברה עוסקים בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות וכי לבעלי הרישיון זיקה לקרנות ההשקעה המפורטות מטה (להלן: "הקרנות") אשר הינן נכסים פיננסיים. הזיקה נובעת מכך שבעלי הרישיון עשויים לקבל טובות הנאה בקשר עם ביצוע השקעה בקרנות או בקשר עם המשך החזקתן של השקעה בקרנות. בנוסף, בעלי הרישיון עשויים להעדיף השקעה של הלקוח במי מהקרנות על פני השקעה בנכסים פיננסיים או מוצרים פיננסיים אחרים, לגביהם אין לבעל הרישיון זיקה, ואשר הנם דומים מבחינת התאמתם ללקוח.

רשימת הגופים המוסדיים :
אלטשולר שחם
ילין לפידות
אנליסט
הראל
מנורה מבטחים
טנדם קפיטל
אקסלנס
הכשרה לביטוח
מגדל
מור

רשימת הקרנות:
BLACKSHIELD
PORTFOLIO LSE
PRESTIGE
LENDINVEST
SPHERA
PI
GOLDEN BRIDGE
HAREL FINANCE ALTERNATIVE HAMAGEN
NOKED CAPITAL
RPS
READING CAPITAL
BLUE ORCA
HAZAVIM
REMARKABLE
הפניקס חוב נדל"ן
PAGAYA
IBI FUNDS
PARETO EQUITY